START

RECREATIE

MAGAZINE

NATUUR

HISTORIE

EDUCATIE

OVER ONS

LOGIN

 
 
Bomen Planten Insecten Libellen Vlinders Vogels Vissen Zoogdieren

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)

De Bloedrode heidelibel is de meest algemene heidelibel in de Biesbosch. Ze kan vanaf juni in heel het gebied worden waargenomen. Ze hebben duidelijk voorkeur voor biotopen met veel open plekken in de vegetatie om zich te kunnen opwarmen. Ze zijn veelal te vinden langs paden, bosranden en begraasde gorzen in de buurt van waterpartijen. Uitgekleurde mannetjes zijn vrij eenvoudig van de andere heidelibellen te onderscheiden door de fraaik bloedrode kleur, zwarte poten het verbrede achterlijf (vanaf segment 5). Buitendijks zijn de aantallen meestal niet zo groot. Waarschijnlijk komt dit omdat dit niet het optimale biotoop is. De vegetatie is er ruig en er zijn maar weinig open plekken te vinden; ook kan het getij een belemmerende rol spelen.

Binnendijks zijn grote populaties te vinden langs de oevers van de Middenels en het Kwalgat in het bosgebied van De Elzen in Polder De Biesbosch. Deze ondiepe kreekrelicten , met rijke waterplantenvegetatie, vormen klaarblijkelijk de optimale biotoop voor de Bloedrode heidelibel.

Op 5 augustus 2002 telden we langs paden en oevers van het oostelijk deel van deze kreekrelicten 215 exemplaren. Aangezien we het overgrote deel van het gebied niet bezochten, kan er voor het hele bos wellicht uitgegaan worden van enkele honderden exemplaren. Door bosuitbreiding/verbossing dreigen helaas grote trajecten van oevers, waterpartijen en paden beschaduwd te raken, waardoor de populatie geleidelijk in omvang zal afnemen. Ook de Otterpolder heeft een grote populatie. Op 20 augustus 2000 noteerden we langs de westelijke bosrand, inclusief de dijksloot, over een traject van ongeveer 800 meter, 146 exemplaren. Mogelijk was hier sprake van aanvulling van zwervers uit het oosten. Ei-afzetting vond niet alleen op het water plaats, maar ook op de kale oeverbodem of in meters van het water staande vegetatie.


Door: Arno Boesveld en Jacques van der Neut.

 

ZOEKEN

 
 

GRATIS MAGAZINE

 

Schrijf je hier in voor het grat Schrijf je hier in voor het gratis magazine van het Biesbosch MuseumEiland!

 

ACTIVITEITENKALENDER

 

 

LAATSTE NIEUWS

 
Schrijf je hier in voor het grat
Wisselexpositie Richard Abbink

AVG

Dus u kent de Biesbosch?

Brabant Remembers

Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland

Bevrijdingsdag vanuit De Biesbosch

Museum TV

 
 
 

biesbosch.nu